Jdi na obsah Jdi na menu
 


N E !   E L E K T R Á R N Ě   V   K R Á S N É   L Í P Ě  

 

Sdružení bylo založeno v roce 2008. Impulzem pro založení byl záměr kolínské firmy v centru Krásné Lípy vybudovat elektrárnu. Záměr byl předložen ke schválení pod názvem "Enviromentální rekonstrukce kotelny". Krásná Lípa leží na území s nejvyšší ochranou přírody - Národní park České Švýcarsko, CHKO Lužické hora, CHKO Labské pískovce, Natura, Saské Švýcarsko ...

  

Co se neděje....

... není dokončeno zahájené řízení EIA, není zahájeno stavební řízení ve věci výroby energie, není provedena rekolaudace objektu, není provedena změna územního plánu... přesto byla zahájena stavba elektrárny v centru Krásné Lípy.

 

Jednatel Komaxa prohlásil "Nejdřív postavíme, a pak zlegalizujeme".

 

 

 Co se děje....

7. 4. 2011 vydal Krajský úřad Rozhodnutí ve věci odvolání Komaxa, ve kterém je řečeno, že stavba bude odstraněna do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí a že k realizaci stavby v požadovaném rozsahu je třeba mít územní rozhodnutí nebo územní souhlas. 

červen 2010 Lípa pro zdraví nesouhlasí s důvody uvedenými v odvolání Komaxa a odeslala dopis Stavebnímu úřadu

červen 2010 Komaxo se odvolalo

červen 2010 Stavební úřad nařídil odstranění kabelů

16. 1. 2009 nám přišla odpověď Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu na naše přihlášení se za účastníka řízení ve věci k odvolání k rozhodnutí Městského úřadu Rumburk, stavebního úřadu, č.j. OSÚ/40102-08/4477-2008/Ur z 1.10.2008, ke shlédnutí zde. 

19. 12. 2008 se Komaxo, s.r.o. odovolalo proti rozhodnutí Stavebního úřadu, s odůvodněním, že se nejedná o stavbu, která by podléhala povolení ani ohlášení

18. 12. 2008 Stavební úřad vydal Opravné rozhodnutí o odstranění stavby a doplnil do něj všechny pozemky, přes které je nelegálně položen vysokonapěťový kabel 

11. 12. 2008 zastupitelstvo města schválilo kroky vedení města proti výstavbě elektrárny a opakovaně nesouhlasí se záměrem výroby energie

3. 12. 2008 jsme na Krajský úřad, který zkoumá odvolání Komaxa, odeslali právní výklad a přihlásili se do probíhajícího řízení

1. 12. 2008 se Komaxo proti rozhodnutí MěU Krásná Lípa odvolalo, tvrdí že Komaxo do komunikace kabel nikdy neuložilo, že "černou" stavbu provedla firma Vama, kterou si objednali

do 31. 11. 2008 firma RWIN požádala o změnu územního plánu města, tak aby bylo možné v Mánesově ulici postavit výrobnu elektrické energie

26. 11. 2008 Městský úřad Krásná Lípa rozhodl o správním deliktu společnosti Komaxo, při zásahu do komunikace, bez předchozího souhlasu příslušných orgánů

24. 11. 2008 nařídil Stavební úřad Rumburk odstranění stavby - kabelů, stavba má být odstraněna do 28. 2. 2009

15. 10. 2008 zasíláme dopis krajskému úřadu s informacemi o průběhu kauzy

14. 10. 2008 Parlament jedná o vyloučení neziskových organizací ze stavebních řízení! Připojili jsme se k výzvě Arniky, proti této změně zákona, více informací zde

13. 10. 2008 Komaxo se odvolalo proti tomuto rozhodnutí. Správnost rozhodnutí přezkoumá krajský úřad

1. 10. 2008 stavební úřad ZAKAZUJE instalaci parního stroje do prostoru výtopny, jako náhradu redukčního ventilu na redukci páry a s tím výroby elektrické energie pro potřebu výtopny, příp. pro předání do distribuční sítě ČEZ v případě přebytku, ke shlédnutí zde

19. 9. 2008 Stavební úřad zaslal zápis z řízení o odstranění stavby, ke shlédnutí zde 

15. 9. 2008 nám byla doručena odpověď z Energetického regulačního úřadu, který rozhoduje o připojení elektrárny do rozvodné sítě, ke shlédnutí zde

8. 9. 2008  TV NOVA informuje o krásnolipské kauze, ke shlédnutí zde

1. 9. 2008  Kampaň Připojte „je“ a my se odpojíme ke stažení zde , elektronicky lze poslat zde

19. 8. 2008 Stavební úřad zahajuje řízení o odtranění stavby

7. 8. 2008 nám byl doručen zápis ze zjišťovacího řízení

22. 7. 2008 jsme se zúčastnili zjišťovacího šetření

22. 7. 2008 Stavební úřad svolal zjišťovací šetření

20. 6. 2008 Nově položené kabely jsou odstraněny z pozemků města. Komaxo podalo trestní oznámení

19. 6. 2008 ZM schvaluje odstranění kabelů z pozemků města

10. 6. 2008 Komaxo položilo nové el. vedení v nové trase a větší kapacitě, město Krásná Lípa podává podnět k prošetření Policii ČR

17. 4. 2008 Vznik občanského sdružení Lípa pro zdraví

11. 1. 2008 Převzalo řízení EIA z Krajského úřadu MŽP ČR

21. 12. 2007 Krajský úřad vydává Závěr zjišťovacího řízení „Enviromentální rekonstrukce kotelny“ – který požaduje zpracování studie EIA

31. 12. 2007 Ukončení petice, kterou podepsalo 1400 občanů. Petice byla předána na Krajský úřad, MŽP, Stavební úřad v Rumburku

30. 11. 2007 Vznik petice Ne! elektrárně

15. 11. 2007 Termín pro doručení připomíne k Dodatečnému zveřejnění oznámení záměru „Enviromentální rekonstrukce kotelny“ na Krajský úřad.  Vyjádření zaslalo více jak 100 občanů.

17. 10. 2007 Krajský úřad vydává Dodatečné zveřejnění oznámení záměru „Enviromentální rekonstrukce kotelny“

25. 9. 2007 Krajský úřad ruší Závěr zjišťovacího řízení „Enviromentální rekonstrukce kotelny“  z 13. 8. 2007

13. 9. 2007 ZM nesouhlasí se záměrem „Enviromentální rekonstrukce kotelny“

13. 8. 2007 Vydán Závěr zjišťovacího řízení „Enviromentální rekonstrukce kotelny“

28. 5. 2007 Krajský úřad zahajuje Oznámení záměru „Enviromentální rekonstrukce kotelny“