Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ústecký kraj reaguje na petici

14. 12. 2007

Ke stažení zde.

Výňatek ..... Rada Ústeckého kraje požaduje provedení posouzení podle zákona C. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí, v platném znení. Konkrétne požaduje v dokumentaci dopracovat zpusob dopravního rešení dopravy CI príjmu vstupních surovin pro jednotlivé kotle, zajištení emisí škodlivin do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik, vcetne vyhodnocení emisního a imisního zatížení životního prostredí v dusledku spalování a ze související dopravy a vlivu na mikroklima vlivem zvýšení tepla v dusledku jeho vypouštení chladícími vežemi. Zároven požaduje návrh protihlukových opatrení pro zabezpecení snížení hluku z provozu chladících veží.

Vaše petice byla dále na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 19. 12. 2007 predánavšem zastupitelum. K dalšímu posouzení a projednání dané veci bude pristoupeno po doplnení požadovaných podkladu ze strany predkladatele. Petice obcanu Krásné Lípy s oznacením "NE! ELEKTRÁRNE V KRÁSNÉ LípE" bude jedním z vyjádrení verejnosti upatnených pri rízení EIA v dané veci....

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář