Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kotelna Na vlastní oči

20. 2. 2008

Pořad můžete shlédnout zde.

http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=20.02.2008&238m=p&238p=OCI&238v=129966

Ostatní: Středa, 20. února 2008

Nová kotelna v Krásné Lípě (TV Nova)


Josef KLÍMA, moderátor
Energetickým hitem poslední doby je takzvaná zelená energie. Dotujeme ji z našich daní i z Evropské unie. A kam jinam by taková ekologická výroba měla patřit, než do chráněné oblasti nebo do národního parku. České Švýcarsko se má stát také místem, odkud bude tahle šetrná energie proudit do celého okolí. A protože je to energie zelená, ať to stojí, co to stojí.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Díváte se na krásný ekologický čistý projekt na výrobu zelené energie, který tak má už svou podstatou zkrášlit hned několik chráněných krajinných oblastí.

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Teplárna se nachází přímo u nás v Krásné Lípě v jeho téměř centru. Všude okolo, jak vlastně vidíte, je chráněná krajinná oblast Lužické hory, Národní park České Švýcarsko, Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, Národní park Slezské Švýcarsko, to všechno jsou chráněné území.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Nová ekologická teplárna má vzniknout z té staré, která stojí ve městě Krásná Lípa. To tak bude jistě ještě krásnější. Tuhle krásu sice všichni zaplatíme, ale co bychom pro ekologii neudělali.

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Ten záměr je motivovanej dotací jednak tu investiční, to znamená, těch třicet procent až sto deset milionů, který podnikatel může získat na přestavbu ekologizace takového zařízení a zdroje na výrobu elektřiny. Tak to je jeden velkej byznys. Druhej velkej byznys je následný, je patnáct let mít garantovanou výkupní cenu takzvané zelené energie.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Myslíte si, že se to dělá celý kvůli dotacím, kvůli tomu, že to je obrovskej byznys?

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
No, tak jako určitě, určitě to peníze vydělávat bude. To já, to já neříkám, že ne, to chraň Pánbůh ...

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
A máte představu kolik?

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
To nevím.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Krása je ale drahá. Nemluvíme tady o staticích, ale o stovkách milionů zelených dotací. Aby se naplnil ušlechtilý cíl výroby ekologické energie, musí se stávající teplárna přebudovat tak, aby spalovala kromě uhlí i takzvanou biomasu. Jde třeba o odpady z lesa, o kůru, piliny, štěpky, o odpady ze zemědělské výroby, o organické zbytky, siláž, trávu, slámu. Prostě o všechno, co je organické a shoří.

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
Budeme míchat uhlí s biomasou v zimním období, a to jenom právě proto, protože abychom udrželi stabilitu výkonu kotle. Majitel týhlectý společnosti je zároveň investor. Je v současný době největším dovozcem biomasy do ČEZu v republice, takže má biomasy, má biomasy dost.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
A on je i prodejce uhlí?

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
On je i prodejcem uhlí, ano. Pět, šest, ano, a do toho přijde uhlí a já budu kvůli vám špinavej. Pozor, pozor ... Jeden, dva ...

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
V tom vašem konceptu máte teda šest takovejchhle hrstí biomasy a čtyři hrstě uhlí.

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
V zimních měsících, no.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Na spalování. Takže tohle, když promícháme, tak to bude vlastně palivo pro elektrárnu.

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
V těch třech měsících ano.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
A kdo bude kontrolovat, že to nebudete mít celoročně třeba? Jak se to dá zkontrolovat, že tam nebudete sypat i uhlí?

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
No, samozřejmě vážnýma lístkama a těma věcma, dopravou a tady těma, tady těm, protože každý, tady bude váha, a každý auto, který přijede, se zváží. Z každýho auta se berou vzorky.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
To jo, ale kdo to bude kontrolovat, co se jede a najíždí a přijíždí? To budou vaši zaměstnanci?

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
No, určitě.

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Především nejde zkontrolovat, kolik se bude spalovat uhlí, takže to může bejt třeba až sto procent, nebo významné procento, třeba padesát procent bude spalovat uhlí, z uhlí a pak se zarážející, že my z našich daní a respektive při platbě za elektřinu takzvanou zelenou budeme vlastně dotovat elektřinu, která je vyráběná z uhlí. Bude se předstírat, že je takzvaně zelená, že je z obnovitelných zdrojů.

Martin BURSÍK, místopředseda vlády, ministr životního prostředí /SZ/
Jako ten projekt je hodně atypický, jo, nepůsobí to důvěryhodně. Je to hodně nestandardní. V tom, že vlastně vám někdo říká, já dělám kotelnu na biomasu čistou a budu tam přihazovat uhlí, tak tohle slyším poprvé.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Z toho komína seshora, kam všude to může padat?

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Ten komín je vysoký sedmdesát metrů, a to je poměrně velká vejška na to, aby při dobrých povětrnostních podmínkách to padalo hodně daleko i mnoho kilometrů.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
To znamená, kam to všude může dopadat?

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Také do území národního parku, do chráněných krajinných oblastí, do ptačí oblasti nebo také do Spolkové republiky Německo, která je odsud dejme tomu pět kilometrů daleko.

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
Tady vlastně je ta účinnost toho kotle pomalu devadesátidevítiprocentní. To uhlí celý prohoří úplně na prášek a ten prášek, kterej vlastně odchází pryč, nejde do komína, což jsem, což jsem říkal třeba chlapům, aby se podívali, že z komína vůbec nic prostě, nic nefouká. Jde z toho bílej parní oblak, protože veškerý ty tuhý látky zachytí filtr, kterej máme danej venku.

RNDr. Zdeněk PATZELT, ředitel NP České Švýcarsko
To, co zachytí, to vlastně vůbec není důležité. Důležité je to, co bude vypouštěno, protože to jsou potencionálně látky, které mohou mít vliv na životní prostředí a ty skutečně rozhodující.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Vy mi chcete říct, že tady z komínů nepůjdou vůbec žádné tuhé látky?

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Ne, ne, čtyři procenta, čtyři procenta tuhých látek.

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Podle jejich vlastních posudků vlastně tady vyletí tímto komínem například sto dvacet sedm tun znečišťujících tuhých látek, SO2 dva tisíce tun, oxidu uhelnatého tři sta čtyřicet tun. To jsou jejich materiály. Veřejnosti poskytují jiné informace, daleko nižší hodnoty těch emisí, než potom mají ve vlastních posudcích, které jsme taky získali.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Ekologicky krášlit Krásnou Lípu budou ještě nějaké ty kamiony, které musí kýženou biomasu do zelené elektrárny navézt.

Martin BURSÍK, místopředseda vlády, ministr životního prostředí /SZ/
Ta kotelna potřebuje podle toho projektu asi pětasedmdesát tisíc tun biomasy, ale to tam v tom spádovém okolí není, takže to zase by znamenalo kamiony biomasy, které by jezdily bůhví odkud.

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Tak my předpokládáme, že těch aut bude pětadvacet ...

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Denně.

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Denně, což na první pohled není velké číslo. Ale když si řeknu, že jich je, že to je tři sta šedesát dnů v roce, tak ono je to nějakých devět tisíc aut, aut za rok, ale ono to znamená jet tam, jet nazpátek a ten popílek musí vyvážet jiné auto, ty další věci musí vozit jiná auta, to znamená, ta zátěž v dopravě je ohromná. Takže teď se nacházíme na místě, kudy těch tisíce kamionů budou jezdit každý rok centrem města, potom tohle malou uličkou přes tenhle malý můstek, který nemá nosnost na velké kamiony a už před lety jsme na to upozorňovali.

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
To auto je úplně stejný, na stejným principu, jako, jako je uhelný auto, akorát, že ten kontejner je velkoobjemovej, jsou to všechno takovýhle auta, takže jsou to, jsou to ekologická auta a tyhlencty auta ...

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Co to znamená ekologický auto, jako že jezdí ...?

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
Ne, když řeknu já nevím třeba oproti, oproti liazce, nebo něco takovýhodle, jsou to tišší auta na hlučnost ...

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Ale asi jezdí na naftu, že jo, a jezdí úplně normálně, auta jsou to ...

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
Samozřejmě, ano, ano, určitě. Nějaký, nějaký, nějaký zplodiny a tohlencto tam je stoprocentně jako.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Vedlejším krásným produktem v Krásné Lípě bude i mlha, která bude odcházet ze tří chladících věží, které tady také vyrostou.

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Jsme v malém městě a ta energie třicet jedna megawatt, která se tu vyrobí, není reálně kam dodávat. Čili ten chladící věže budou chladit to teplo.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Hm, takže úplně zbytečně se bude vyrábět nějaká část?

Zbyněk LINHART, starosta Krásná Lípa
Takže dá se říct, že to zase je energetickej nesmysl, protože to teplo místo, aby se někam dodávalo, kdyby bylo kam, tak se vlastně tady chladí.

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
Ta pára se musí někde zchladit, aby se v podobě vody ...

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
A proč jí, proč jí neprodáte někam, vždyť to je jako energie obrovská?

Milan PEŠÍR, vedoucí kotelny
Ano, ano, samozřejmě, my jí, ono jí město nechce.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Původně to vypadalo, že téhle elektrárně bude stát nic v cestě. Ale rada Ústeckého kraje nakonec rozhodla, že se bude posuzovat její vliv na životní prostředí.

Radek VONKA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Znamená to, že ty podmínky, které bude muset tento investor splnit, budou daleko přísnější, než kdyby se tato dokumentace a tyto podmínky neprováděly.

Jana ŠKOPKOVÁ, redaktorka
Připravovaný ekologický projekt tedy znamená, že nám do národního parku a chráněné krajinné oblasti z komína napadá ročně sto dvacet sedm tun popílku. Do ovzduší unikne přes dva tisíce tun oxidu siřičitého. Krásná Lípa zkrásní devíti tisíci kamiony ročně. A navíc to budeme platit z našich kapes. Má se přece jednat o zelenou energii.

Zdroj: TV Nova, 20. 2. 2008, 20:55, Na vlastní oči

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář